Hoppa till innehåll

Josefssons utbildningar i Enköping

Att ge dig som kund en god förutsättning för en säker och effektiv arbetsdag, är väldigt viktigt för oss. På vår depå möter du våra kunniga uthyrare som ger dig råd angående maskinval och via väl utvalda samarbetspartners erbjuder vi våra kunder olika typer av utbildningar.
Våra kursledare är experter inom sina områden och har lång praktisk och teoretisk erfarenhet inom respektive område.

På våra heldagskurser, så ingår alltid frukostmacka, lunch och fika i priset och på de kurser som är halvdagskurs ingår frukostmacka och fika.
Idag finns det krav på vad som gäller vid handhavande av bland annat ställning, lift och truck, m.m. Många arbetsplatsrelaterade tillbud kan förebyggas med rätt utbildning.

Heta arbeten

Med heta arbeten menas enligt försäkringsbolagens krav svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning, arbeten med rondell samt övriga arbeten med öppen låga eller heta ytor. De som arbetar med eller beställer tillfälliga Heta Arbeten måste ha utbildning på området och följa de säkerhetsregler och rutiner som tagits fram. Kursen består av en teoretisk del samt…

Arbete på väg, 3A

Kursen vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats, men även till dem som ska vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Den som är utmärkningsansvarig kan vara vägarbetare, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare eller byggledare. Personal som ingår inom BAS-P och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande ska ha kompetens…

Arbete på väg, Nivå 3B

Kursen riktar sig till all typ av personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna: Vilken utrustning en vakt ska använda Vilka tecken som vakten får använda  Hur man anordnar en postplats där trafikanter närmar sig Vilka skyddsanordningar som man kan använda Agera på ett informativt…

Arbete på väg kurs, Nivå 2

Vår arbete på väg kurs tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur dessa regler ska tillämpas vid olika typer av arbete. Under kursens gång tar man även upp vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att man ska få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också…

HLR Utbildning

Utbildningen bedrivs helt enligt HLR-rådets program och med godkända instruktörer. Efter utbildningen erhålls HLR-rådets kursbevis. Kursens utbildare är aktiv ambulanspersonal som därför kan göra tydliga kopplingar med hur det fungerar i verkligheten. Kurslängd: ca 2 h, 08.00 – ca. 10.00 Pris: 995:-/deltagare exkl. moms Vid intresse kontakta Hugo på [email protected] Om HLR utbildningen Behöver ert…

Truckutbildning

Alla som kör truck måste enligt lag ha truckutbildning/truckkort. Med utbildade truckförare ökar säkerheten på arbetsplatsen och därmed skaderisken på personal, gods och inventarier. Dessutom bidrar utbildade truckförare, som är säkra och trygga i sina roller, till att öka effektiviteten och produktiviteten i materialhanteringen. Truckförarutbildningen följer Truckläroplan 10 (TLP 10). Vi erbjuder utbildningar för truckkort…