Hoppa till innehåll

Utbildningar > Ställningskurs 2-9 m

Ställningskurs 2-9 m

Precis som med mobila arbetsplattformar krävs det att du har tillräckliga kunskaper för att hantera eller arbeta på byggnadsställningar. varje år sker en mängd olyckor till följd av bristande säkerhet. Under denna endagskurs får du kunskaperna du behöver och hur du bäst förebygger och minimerar olycksrisker. Kursen avslutas med ett kunskapsprov och kursen följer Sveriges byggindustriers kursplan och deras kursbok används. Genomförd och godkänd utbildning ger deltagaren ett utbildningsbevis.

Utbildningar > Ställningskurs 2-9 m

Ställningskurs 2-9 m

Precis som med mobila arbetsplattformar krävs det att du har tillräckliga kunskaper för att hantera eller arbeta på byggnadsställningar. varje år sker en mängd olyckor till följd av bristande säkerhet. Under denna endagskurs får du kunskaperna du behöver och hur du bäst förebygger och minimerar olycksrisker. Kursen avslutas med ett kunskapsprov och kursen följer Sveriges byggindustriers kursplan och deras kursbok används. Genomförd och godkänd utbildning ger deltagaren ett utbildningsbevis.

Om utbildningen

Kurslängd:
1 dag, 08.00 - ca. 15.00

Plats:
Kaptensgatan 13, 745 35 Enköping

Pris:
2495 SEK

Efter utbildningen:
Efter genomgången kurs får kursdeltagarna ett certifikat som gäller i 5 år och dokumentation som visar att de genomgått behörighetsutbildning.