Hoppa till innehåll
Search
Generic filters
Exact matches only

Utbildningar > Säkrare lyft

Säkrare lyft

Vad är Säkra Lyft?

Säkra Lyft är en utbildning som organiseras baserat på Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Utbildningen är anpassad för att ge uppdaterad och aktuell kunskap i enlighet med branschkrav och regelverk för att skapa en säkrare arbetsmiljö.   

På Josefssons utbildar vi vår Säkra Lyft utbildning enligt den internationella standarden
ISO 23 853:2020 (Lyftkranar – Utbildning av lastkopplare och signalmän)

Och arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Utbildningen vi är uppdaterad, branschanpassad och håller hög kvalitet för att säkra att deltagarna kan minska riskerna och öka säkerheten i sin arbetsmiljö efter genomförd och godkänd utbildning.

Vem behöver säkra lyft utbildning?

Utbildningen är till för dem som planerar och/eller utför arbete med lyftanordningar. Den är aktuell för alla dem som jobbar som lastkopplare, arbetsledare och skyddsombud i samband med lyft.

Arbetsgivaren har ett ansvar att se till att alla anställda har relevant och aktuell utbildning för att utföra arbetet i en miljö med lyftanordningar. Det är ett arbetsmiljökrav i alla branscher att inneha certifiering för godkänd Säkra Lyft utbildning för att hantera lyftanordningar och koppla på last. 

Utbildningens mål

Dagen innehåller en teoretisk och en praktisk del där deltagaren lär sig hur man hanterar lyftanordningar, säkerhetsföreskrifterna samt hur man upptäcker och avvärjer risker i samband med lyft.

Efter genomförd utbildning har deltagaren god genomgående kännedom om:

 • Kranens arbetsområde
 • Olika kranar
 • mekanismer och säkerhetsutrustning
 • Lyftredskapens egenskaper och utförande
 • Belastningstabeller
 • Lastkoppling
 • Signalering för signalman

Säkra lyft giltighetstid

Efter genomförd utbildning får deltagaren ett certifikat giltigt i 5 år. 

Säkra lyft krav och regler

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.
Säkra Lyftutbildningen hos Josefssons ger lastkopplaren & signalmannen en heltäckande behörighet för att kunna arbeta med kranar och lastkoppla. 

”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.” – Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Välkommen att boka dina säkra lyft utbildningar hos Josefssons.

Utbildningar > Säkrare lyft

Säkrare lyft

Utbildningen säkrare lyft riktar sig till dem som jobbar med lyft och lastkoppling. Hos oss på Josefssons är utbildningen utformad för att möta både svensk och internationell standard som bidrar mot en säkrare arbetsmiljö. Kursen är en heldagsutbildning mellan 08.00 – ca. 15.00. Vi bjuder på frukost och lunch.

Under utbildningen får deltagen både praktiska och teoretiska kunskaper som ger rätt kompetens för att få jobba i branschen.

För att registrera dig för utbildningen, fyll i formuläret.

Vad är Säkra Lyft?

Säkra Lyft är en utbildning som organiseras baserat på Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Utbildningen är anpassad för att ge uppdaterad och aktuell kunskap i enlighet med branschkrav och regelverk för att skapa en säkrare arbetsmiljö.   

På Josefssons utbildar vi vår Säkra Lyft utbildning enligt den internationella standarden
ISO 23 853:2020 (Lyftkranar – Utbildning av lastkopplare och signalmän)

Och arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Utbildningen vi är uppdaterad, branschanpassad och håller hög kvalitet för att säkra att deltagarna kan minska riskerna och öka säkerheten i sin arbetsmiljö efter genomförd och godkänd utbildning.

Vem behöver säkra lyft utbildning?

Utbildningen är till för dem som planerar och/eller utför arbete med lyftanordningar. Den är aktuell för alla dem som jobbar som lastkopplare, arbetsledare och skyddsombud i samband med lyft.

Arbetsgivaren har ett ansvar att se till att alla anställda har relevant och aktuell utbildning för att utföra arbetet i en miljö med lyftanordningar. Det är ett arbetsmiljökrav i alla branscher att inneha certifiering för godkänd Säkra Lyft utbildning för att hantera lyftanordningar och koppla på last. 

Utbildningens mål

Dagen innehåller en teoretisk och en praktisk del där deltagaren lär sig hur man hanterar lyftanordningar, säkerhetsföreskrifterna samt hur man upptäcker och avvärjer risker i samband med lyft.

Efter genomförd utbildning har deltagaren god genomgående kännedom om:

 • Kranens arbetsområde
 • Olika kranar
 • mekanismer och säkerhetsutrustning
 • Lyftredskapens egenskaper och utförande
 • Belastningstabeller
 • Lastkoppling
 • Signalering för signalman

Säkra lyft giltighetstid

Efter genomförd utbildning får deltagaren ett certifikat giltigt i 5 år. 

Säkra lyft krav och regler

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.
Säkra Lyftutbildningen hos Josefssons ger lastkopplaren & signalmannen en heltäckande behörighet för att kunna arbeta med kranar och lastkoppla. 

”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.” – Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Välkommen att boka dina säkra lyft utbildningar hos Josefssons.

Om utbildningen

Kurslängd:
1 dag, frukost och lunch ingår!

Plats:
Kaptensgatan 13, 745 35 Enköping

Pris:
2895 SEK

Efter utbildningen:
Deltagare får certifiering och dokumentation giltig i 5 år från utbildningsdagen.