Hoppa till innehåll
Search
Generic filters
Exact matches only

Utbildningar > Heta arbeten

Heta arbeten

Vad är Heta Arbeten?

Heta Arbeten är bransch- och industriöverskridande benämning på arbete med metoder eller verktyg som har förhöjd brandrisk. Det innebär både de som har en direktverkande öppen låga samt de som avger värme eller gnistor under användning. Vad som är Heta Arbeten definieras av försäkringsbolagen tillsammans med Svenska Brandskyddsföreningen. Kraven på certifiering samt kursens innehåll utformas för att din arbetsplats ska kunna få ut ersättning i händelse av brand eller skada i samband med arbete.
Heta Arbeten är bland andra:
svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning, hovslageri, ogräsbränning, arbeten med rondell samt, men inte uteslutande, övriga arbeten med öppen låga eller heta ytor.


Om Utbildningen Heta Arbeten

Kom till oss på Josefssons om ditt företag behöver förnya era certifieringar eller utbilda nyanställda inom Heta Arbeten. Våra utbildningsledare har stor kunskap och erfarenhet inom området och kursen har utformats för att skapa bra säkerhetsrutiner kring Heta Arbeten på din arbetsplats. Vår utbildning möter självklart industrikraven och erbjuds som en heldagskurs i centrala Enköping. Alla som genomför utbildningen med godkänt resultat får ett certifikat och dokumentation som visar att de genomför behörighetsutbildning för att ansvara för, bevaka samt utföra Heta Arbeten. Certifieringen är giltig i 5 år.

Vem behöver gå utbildningen Heta Arbeten?

Alla som utför heta eller brandfarliga arbeten måste ha giltig dokumentation och certifikat för genomgången utbildning. Det gäller även den tillståndsansvarige samt brandvakten. Alla tre behöver vara certifierade för att försäkra att riskerna med arbetet minimeras.

Sedan kravet på certifiering infördes 1990, beräknas det att hela 80% av bränder relaterade till Heta Arbeten har förhindrats, Allt tack vare att krav på utbildning infördes och deltagarna kan identifiera risker samt arbeta preventativt för att minska riskerna för skador och bränder. Bara det faktum att det i varje moment finns tre utbildade personal involverade i arbetet höjer tryggheten för den som utför arbetet markant samt ökar möjligheten att identifiera riskerna innan och under arbetets gång. 

Heta arbeten - utbildningsplan

Utbildningen pågår i ca 7 timmar och består av en teoretisk och en praktisk del. Målet är att ge deltagarna de kunskaper som behövs för att avläsa sin arbetsmiljö, identifiera risker och därmed förebygga bränder i samband med arbetet 

Den teoretiska delen består av brandkunskap och förståelse kring brandrisk, ansvar och goda rutiner kring Heta Arbeten. Deltagaren kommer lära sig om blanketter, roller, hur de identifierar risker för att minska farorna kring Heta Arbeten.

 

Den praktiska delen består av en praktisk demonstration av brandredskap och släckövning. Deltagaren lär sig bland annat hur en brandsläckare fungerar.

Utbildningar > Heta arbeten

Heta arbeten

Certifiering inom Heta Arbeten är ett branschkrav inom många yrken. Boka din endags-kurs hos idag. Den pågår mellan 08.00 – ca. 15.00.

Alla som utför heta eller brandfarliga arbeten måste ha giltig dokumentation och certifikat för genomgången utbildning. Det gäller även den tillståndsansvarige samt brandvakten.

Boka utbildning hos oss på Josefssons om ditt företag behöver förnya era certifieringar eller utbilda nyanställda inom Heta Arbeten. Våra utbildningsledare har stor kunskap och erfarenhet inom området och kursen har utformats för att skapa bra säkerhetsrutiner kring Heta Arbeten på din arbetsplats.

Kursen är utformad enligt Svenska Brandförsvarsföreningens föreskrifter för Heta Arbeten.

Alla kurser och kursmaterial är på svenska. För kurs på engelska kontakta oss för offert.

Vad är Heta Arbeten?

Heta Arbeten är bransch- och industriöverskridande benämning på arbete med metoder eller verktyg som har förhöjd brandrisk. Det innebär både de som har en direktverkande öppen låga samt de som avger värme eller gnistor under användning. Vad som är Heta Arbeten definieras av försäkringsbolagen tillsammans med Svenska Brandskyddsföreningen. Kraven på certifiering samt kursens innehåll utformas för att din arbetsplats ska kunna få ut ersättning i händelse av brand eller skada i samband med arbete.
Heta Arbeten är bland andra:
svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning, hovslageri, ogräsbränning, arbeten med rondell samt, men inte uteslutande, övriga arbeten med öppen låga eller heta ytor.


Om Utbildningen Heta Arbeten

Kom till oss på Josefssons om ditt företag behöver förnya era certifieringar eller utbilda nyanställda inom Heta Arbeten. Våra utbildningsledare har stor kunskap och erfarenhet inom området och kursen har utformats för att skapa bra säkerhetsrutiner kring Heta Arbeten på din arbetsplats. Vår utbildning möter självklart industrikraven och erbjuds som en heldagskurs i centrala Enköping. Alla som genomför utbildningen med godkänt resultat får ett certifikat och dokumentation som visar att de genomför behörighetsutbildning för att ansvara för, bevaka samt utföra Heta Arbeten. Certifieringen är giltig i 5 år.

Vem behöver gå utbildningen Heta Arbeten?

Alla som utför heta eller brandfarliga arbeten måste ha giltig dokumentation och certifikat för genomgången utbildning. Det gäller även den tillståndsansvarige samt brandvakten. Alla tre behöver vara certifierade för att försäkra att riskerna med arbetet minimeras.

Sedan kravet på certifiering infördes 1990, beräknas det att hela 80% av bränder relaterade till Heta Arbeten har förhindrats, Allt tack vare att krav på utbildning infördes och deltagarna kan identifiera risker samt arbeta preventativt för att minska riskerna för skador och bränder. Bara det faktum att det i varje moment finns tre utbildade personal involverade i arbetet höjer tryggheten för den som utför arbetet markant samt ökar möjligheten att identifiera riskerna innan och under arbetets gång. 

Heta arbeten - utbildningsplan

Utbildningen pågår i ca 7 timmar och består av en teoretisk och en praktisk del. Målet är att ge deltagarna de kunskaper som behövs för att avläsa sin arbetsmiljö, identifiera risker och därmed förebygga bränder i samband med arbetet 

Den teoretiska delen består av brandkunskap och förståelse kring brandrisk, ansvar och goda rutiner kring Heta Arbeten. Deltagaren kommer lära sig om blanketter, roller, hur de identifierar risker för att minska farorna kring Heta Arbeten.

 

Den praktiska delen består av en praktisk demonstration av brandredskap och släckövning. Deltagaren lär sig bland annat hur en brandsläckare fungerar.

Om utbildningen

Kurslängd:
1 dag, frukost och lunch ingår!

Plats:
Kaptensgatan 13, 745 35 Enköping

Pris:
2990 SEK

Efter utbildningen:
Deltagare får certifiering och dokumentation giltig i 5 år från utbildningsdagen.