Hoppa till innehåll

Mobila plattformar (liftkurs)

Idag används mobila arbetsplattformar inom många branscher och varje år lanseras nya lyftanordningar. För att dessa ska kunna hanteras på ett säkert sätt krävs att du som användare är utbildad.
Vår liftutbildning vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med mobila arbetsplattformar. Dessa kunskaper måste förnyas vart femte år.
Kursinnehållet följer den internationella standarden SS-ISO 18878:2004 och Arbetsmiljöverkets Liftläroplan. Genomförd och godkänd utbildning ger deltagaren ett utbildningsbevis.

Kurslängd: 1 dag, 08.00 – ca. 15.00

Pris: 2395:-/deltagare exkl. moms