Arbete på väg, Nivå 3B

Kursen riktar sig till all typ av personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare.

Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna:

  • Vilken utrustning en vakt ska använda
  • Vilka tecken som vakten får använda
  •  Hur man anordnar en postplats där trafikanter närmar sig
  • Vilka skyddsanordningar som man kan använda
  • Agera på ett informativt och korrekt sätt
  • Hur lotsning genom och förbi arbetsplatsen utförs
  • Hur signalanläggning sköts
  • Tömningstider i förhållande till trafiken
  • Hur man planerar och utför dubbellotsning
  • Praktisk övning i vakt/lots uppträdande

Förhandskrav för att få deltaga på kursen är att deltagaren har Arbete på väg Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR Apv och innehar B-körkort samt har praktisk erfarenhet från vägarbete. Utbildningen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv. Kursdeltagarna får kursdokumentation. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest där kursdeltagarna erhåller ett intyg efter godkänt resultat.

Kurslängd: 1 dag

Pris: 6100:-/deltagare exkl. moms

Vid intresse kontakta Hugo på Kurs@joshyr.se