Hoppa till innehåll

Arbete på väg, Nivå 3B

Kursen riktar sig till all typ av personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare.

Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna:

  • Vilken utrustning en vakt ska använda
  • Vilka tecken som vakten får använda
  •  Hur man anordnar en postplats där trafikanter närmar sig
  • Vilka skyddsanordningar som man kan använda
  • Agera på ett informativt och korrekt sätt
  • Hur lotsning genom och förbi arbetsplatsen utförs
  • Hur signalanläggning sköts
  • Tömningstider i förhållande till trafiken
  • Hur man planerar och utför dubbellotsning
  • Praktisk övning i vakt/lots uppträdande

Förhandskrav för att få deltaga på kursen är att deltagaren har Arbete på väg Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR Apv och innehar B-körkort samt har praktisk erfarenhet från vägarbete. Utbildningen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv. Kursdeltagarna får kursdokumentation. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest där kursdeltagarna erhåller ett intyg efter godkänt resultat.

Kurslängd: 1 dag

Pris: 6100:-/deltagare exkl. moms

Vid intresse kontakta Hugo på [email protected]