Hoppa till innehåll

Heta arbeten

Med heta arbeten menas enligt försäkringsbolagens krav svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning, arbeten med rondell samt övriga arbeten med öppen låga eller heta ytor. De som arbetar med eller beställer tillfälliga Heta Arbeten måste ha utbildning på området och följa de säkerhetsregler och rutiner som tagits fram. Kursen består av en teoretisk del samt en praktisk demonstration av brandredskap och släckövning.
Kursen är utformad enligt Svenska Brandförsvarsföreningens föreskrifter för Heta Arbeten. Efter genomgången kurs får kursdeltagarna ett certifikat som gäller i 5 år och dokumentation som visar att de genomgått behörighetsutbildning för att ansvara för, bevaka samt utföra Heta Arbeten.

Kurslängd: 1 dag, 08.00 – ca. 15.00

Pris: 2990:-/deltagare exkl. moms