Hoppa till innehåll

Säkrare lyft

Denna utbildning är för er som ska arbeta som lastkopplare eller signalman. Detta är en utvidgad utbildning för er som vill arbeta i en säkrare miljö när ni ska lastkoppla.

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.
Den här utbildningen ger lastkopplaren & signalmannen en heltäckande behörighet för att kunna arbeta med kranar och lastkoppla.

 

Hela denna utbildning utgår från de internationella standarderna:

  • ISO 23 853:2020 (Lyftkranar – Utbildning av lastkopplare och signalmän)

Samt arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

 

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för lastkopplare och signalmän:​

  • Kranens arbetsområde

  • Olika kranar

  • mekanismer och säkerhetsutrustning

  • Lyftredskapens egenskaper och utförande

  • Belastningstabeller

  • Lastkoppling

  • Signalering för signalman

Genomförd och godkänd utbildning ger deltagaren ett utbildningsbevis.

Kurslängd: 1 dag, 08.00 – ca. 15.00

Pris: 2695:-/deltagare exkl. moms