Säkra lyft

Det ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivaren nu än tidigare när det vad gäller säkra lyft. Det gäller både för den som hanterar och genomför lyften med exempelvis travers, mobilkran, tornkran, pelarlift, telfrar eller annan lyftanordning. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 “Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper när det gäller säker användning av utrustningen. Genomförd och godkänd utbildning ger deltagaren ett utbildningsbevis.

Kurslängd: 1/2 dag, 08.00 – ca. 11.00

Pris: 1595:-/deltagare exkl. moms