Hoppa till innehåll

Ställningskurs 2-9 m

Precis som med mobila arbetsplattformar krävs det att du har tillräckliga kunskaper för att hantera eller arbeta på byggnadsställningar. varje år sker en mängd olyckor till följd av bristande säkerhet. Under denna endagskurs får du kunskaperna du behöver och hur du bäst förebygger och minimerar olycksrisker. Kursen avslutas med ett kunskapsprov och kursen följer Sveriges byggindustriers kursplan och deras kursbok används. Genomförd och godkänd utbildning ger deltagaren ett utbildningsbevis.

Kurslängd: 1 dag, 08.00 – ca. 15.00

Pris: 2195:-/deltagare exkl. moms