Arbete på väg, Nivå 2

Kursen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur dessa regler ska tillämpas vid olika typer av arbete. Under kursens gång tar man även upp vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att man ska få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Kursen riktar sig till: Fordonsförare, Maskinförare av mobila arbetsmaskiner. Den gäller de som utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen samt alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig, Nivå 3A samt vakt och lots Nivå 3B. Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv.

Kursdeltagaren får kursdokumentation efter avslutad utbildning. Kursen avslutas med ett kunskapstest och kursdeltagaren får intyg efter godkänt prov.

Kurslängd: 1 dag

Pris: 2195:-/deltagare exkl. moms

Vid intresse kontakta Hugo på Kurs@joshyr.se