Hoppa till innehåll

Arbete på väg, 2.2

Kursen vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats, men även till dem som ska vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Den som är utmärkningsansvarig kan vara vägarbetare, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare eller byggledare.
Personal som ingår inom BAS-P och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande ska ha kompetens enligt nivå 3A. Personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts även ha denna utbildning. Förhandskrav för att deltaga på denna kurs är att kursdeltagaren har Arbete på väg Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR Apv. Utbildningen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv och kursen innefattar även repetition av Nivå 2 och Säkerhet på väg. Kursdeltagarna får kursdokumentation efter godkänt resultat.

Kurslängd: 2 dagar

Pris: 6500:-/deltagare exkl. moms

Vid intresse kontakta Hugo på [email protected]