Arbete på väg, Nivå 2

Arbete på väg, nivå 2
Kursen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur dessa regler ska tillämpas vid olika typer av arbete. Under kursens gång tar man även upp vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende. Kursen riktar sig till:

  • Fordonsförare, Maskinförare av mobila arbetsmaskiner
  • Gäller de som utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen 
  • Platsledning som ej omfattas av Nivå 3A 
  • Alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig, Nivå 3A samt vakt och lots Nivå 3B.

Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv. Kursdeltagaren erhåller kursdokumentation efter avslutad utbildning. Kursen avslutas med ett kunskapstest och kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt prov.

Kurslängd: 1 dag ​
Pris: 2195:-/deltagare exkl. moms

 

Senaste nytt

Läs fler nyheter »

Vårt produktutbud

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en hemsidebyrå i Gävle.